Rekisteriseloste

Tarvikemotti.com verkkokaupan henkilötietolain mukainen rekisteriseloste GDPR (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
Laatimispäivä: 14.04.2018, (Tarvikemotti.com voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla).

Rekisterinpitäjä

Tarvikemotti Oy
Ymmyrkäisentie 14
85100 Kalajoki

Rekisterin nimi

Tarvikemotti.com -Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kimmo Priuska

kimmo.motti@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan kaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Tarvikemotti.com ei lähetä asiakkaille sähköposti markkinointiviestejä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.  Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Tarvikemotti.com -Verkkokaupan käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Tarvikemotti.com -Verkkokaupan käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.